شکوفه بارون http://shokoofebaroon.ir 2018-12-12T14:37:02+01:00 text/html 2013-12-07T21:00:51+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن آهنگ تاوان با صدای احسان خواجه امیری + دانلود http://shokoofebaroon.ir/post/117 <div style="text-align: center;">متن آهنگ تاوان با صدای احسان خواجه امیری را</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای اولین بار از شکوفه بارون بخوانید</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333">لینک دانلود اضافه شد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">درست لحظه ای که تو باید بری ... اسیر یه احساس مبهم شدیم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/3e70cce244010b891.jpg" alt="متن آهنگ تاوان باصدای احسان خواجه امیری"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-12-05T15:22:05+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن آهنگ آخرین بار با صدای ابی http://shokoofebaroon.ir/post/116 <div style="text-align: center;"><font color="#333333">متن آهنگ آخرین بار با صدای ابی را</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای اولین بار از شکوفه بارون بخوانبد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">اونقدر بزرگه ... تنهایی این مرد ... که حتی توو دریا ... نمیشه غرقش کرد</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/80b1ab855f520d451.jpg" alt="متن آهنگ آخرین بار با صدای ابی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-12-03T15:53:28+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن آهنگ همسایه با صدای محسن چاووشی + دانلود http://shokoofebaroon.ir/post/115 <div style="text-align: center;">متن آهنگ همسایه با صدای محسن چاووشی و ترانه ی حسین صفا را</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای اولین بار از شکوفه بارون بخوانید</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333333">لینک دانلود اضافه شد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">دریا واسه کشتی های ... بی سرنشین جا نداره ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/61a146be48a078742.jpg" alt="متن آهنگ همسایه با صدای محسن چاووشی"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div> text/html 2013-12-03T15:46:06+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن آهنگ جو گندمی باصدای داریوش شهریاری http://shokoofebaroon.ir/post/114 <div style="text-align: center;">متن آهنگ جو گندمی با صدای داریوش شهریاری را</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای اولین بار از شکوفه بارون بخوانید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>لینک دانلود اضافه شد.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">نمی بینی دلم ... درگیر تشویشه ... موهام کم کم داره ... جوگندمی میشه</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ad8fb08cfdcc89381.jpg" alt="متن آهنگ جو گندمی باصدای داریوش شهریاری"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-19T18:01:59+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه های آلبوم منو رها کن http://shokoofebaroon.ir/post/113 <div style="text-align: center;">متن آهنگ های خاطره انگیز منو رها کن با صدای مهدی یراحی</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">خاطره ای از طرف سایت شکوفه بارون</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">بـاورم نمیشه کـه غمگینــی .... ایــن کـه میخنــــدی بــه مــن یعنــی نــه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">منـو رهـا کن از ایـن حـس تنهایـی .... تــو نرفتـی، نه تـو هنـوزم اینجایی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">عبــــــرت الشــــــــــط علــی مـــــــودک .... خلیتــــــک علـــی راســــــی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">مـن دارم هـــر روزمـو بـدون تـو .... بـا تـب یــه خـــــاطـره ســر مـیـکنـــم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">تو از بالا منـــو میدیـدی اما مــن .... مــن از اعماق ریشه عاشقـت بـودم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">درســت لحظــه ای کـه ازت میبــرم .... تحمـل نـدارم! شکسـت مـیخـورم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">کـــاش میشـد بدونــم از فردا .... عکس لبـخنــد کـــی تــوو ایـــن قـابـه؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">بیـــا که رهـــا شـــم از این همـه درد .... که صـدا شم از این شب ســرد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">تـو دل بـستـــی بــه دریایـــی .... کـه میــدونــــی ســراب هـــم نیســت</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/504258686ee060951.jpg" alt="متن ترانه های آلبوم منو رها کن"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-18T11:46:02+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی مثه پاییزی و میری با صدای شهاب رمضان http://shokoofebaroon.ir/post/111 <div style="text-align: center;">متن آهنگ خاطره انگیز مثه پاییزی و میری با صدای شهاب رمضان</div><div style="text-align: center;">توسط خانم لیلا عباس زاده برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">هنــوزم یادمـه حرفــات .... به ایـن زودی فـراموشــی نمـی گیــرم ....</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/3cfd6e46a70816ac1.jpg" alt="متن ترانه ی مثه پاییزی و میری با صدای شهاب رمضان"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-18T10:54:14+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی آه ای خدا با صدای شهاب رمضان http://shokoofebaroon.ir/post/110 <div style="text-align: center;">متن آهنگ خاطره انگیز آه ای خدا با صدای شهاب رمضان</div><div style="text-align: center;">توسط خانم لیلا عباس زاده برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">یه دریــا توو نگاهــت هسـت . . . . که من درگیــر رویــاشم . . . .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/12c8ebc3834bcd8c1.jpg" alt="متن ترانه ی آه ای خدا با صدای شهاب رمضان"></div> text/html 2013-11-18T10:39:00+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی من واست جون میدم با صدای شهاب رمضان http://shokoofebaroon.ir/post/109 <div style="text-align: center;">متن آهنگ خاطره انگیز من واست جون میدم با صدای شهاب رمضان</div><div style="text-align: center;">توسط خانم لیلا عباس زاده برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">باورش سخته این که .... عاشق اینجوری که .... قلبمون نزدیکه .... من واست جون میدم</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/12c8621073fca0bf2.jpg" alt="متن ترانه ی من واست جون میدم با صدای شهاب رمضان"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-13T08:35:51+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی زخمی با صدای امین حبیبی http://shokoofebaroon.ir/post/107 <div style="text-align: center;">متن ترانه ی خاطره انگیز زخمی با صدای امین حبیبی</div><div style="text-align: center;">توسط آقای علی محمدی پور برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">من و تو توی این دنیا . . . یه درد مشترک داریم . . .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/747fa3f7a0630aab1.jpg" alt="متن آهنگ زخمی با صدای امین حبیبی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-13T08:08:55+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی تولد با صدای امین حبیبی http://shokoofebaroon.ir/post/106 <div style="text-align: center;">متن ترانه ی خاطره انگیز تولد با صدای امین حبیبی</div><div style="text-align: center;">توسط آقای علی محمدی پور برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">تولــدم مبـارک نیســت . . . دلــم گرفتـه، غمگینــم . . .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/7583931a909595201.jpg" alt="متن آهنگ تولد با صدای امین حبیبی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-13T07:54:02+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی افسردگی با صدای امین حبیبی http://shokoofebaroon.ir/post/105 <div style="text-align: center;">متن ترانه ی خاطره انگیز افسردگی با صدای امین حبیبی</div><div style="text-align: center;">توسط آقای علی محمدی پور برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">این عیـد رو نمیخوام . . . من عیـدی ندارم . . . این عیـد واسه من روز عذابه</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/b881746df83fb7de1.jpg" alt="متن آهنگ افسردگی با صدای امین حبیبی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-13T07:30:00+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه ی کاکا با صدای علی لهراسبی + دانلود http://shokoofebaroon.ir/post/104 <div style="text-align: center;">متن ترانه ی خاطره انگیز کاکا با صدای علی لهراسبی</div><div style="text-align: center;">توسط آقای علی محمدی پور برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">به چشمـات خواب بـرمیگــرده کـاکـا . . . به شـب، مهتـاب بـرمیگــرده کـاکـا</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/54df6c4ef11daad51.jpg" alt="متن آهنگ کاکا با صدای علی لهراسبی + دانلود"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-12T10:44:09+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن ترانه های آلبوم تقدیر http://shokoofebaroon.ir/post/103 <div style="text-align: center;">متن ترانه های خاطره انگیز آلبوم تقدیر با صدای شادمهر عقیلی</div><div style="text-align: center;">توسط خانم نازنین عباسی برای سایت شکوفه بارون ارسال شده است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">بایـــــد تـــــــو رو پیـــــدا کنــــــم . . . شایـــــد هنــــــوزم دیــــــر نیســـت</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">بـــــــــــی تــــــــو خیلــــــــی تنهـــــــــام . . . چقــــــــد از مــــــــــن دوری</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">مــشکوکـــــم، مــشکوکــــم به تــــــــو . . . نمیتونـــــم بمونـــــم با تــــــو</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">شــــیـلــا! چشــــم تـــــو رو گرفتـــــه . . . شـــیـلــا! تـــــو رو یادم نرفتــــه</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">ترســــــم اینـــــه دیــــر بفهمــــی . . . عشـــــق پاک رو تــــوو نگــاهــــم</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">رسیـــــــــــدی تا رسیـــــــــــدن هــــــا . . . دوبــــــــــاره با تـــــــو معنـــــا</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">تــــوو ایـــــن تقویـــــم دلمــــرده . . . کســـــی اشکـــهاشـــو نشمــــرده</font></b></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">کــــــاش بدونـــی ماتمـــــه دنیـــــام . . . بــــی تــــو فقــط گریــه میخوام</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/55fc7384ad0961241.jpg" alt="متن ترانه های آلبوم تقدیر"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-11T21:12:15+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg خاطره هایمان را زنده می کنیم http://shokoofebaroon.ir/post/102 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">مــاه محــرم،</font><font color="#339999"> بهترین فرصت برای زنده کردن خاطره هاست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;">&nbsp; <b><font color="#ff0000">محــرم</font></b>، ماهی ست که با مرور خاطره هایش غصه می خوریم، اشک می ریزیم و عذاداری می کنیم. اگر چه تصویری از آن روزها در ذهن نداریم اما با شنیدن اتفاق هایی که سال ها پیش در این روزها افتاده است نمی توانیم جلوی افسوس ها و غصه خوردن هایمان را بگیریم. <font color="#ff0000"><b>محــرم</b>،</font> بهترین فرصت برای زنده کردن خاطره هاست.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp; این روزها همه ی مردم در هر لباس و زیر هر آسمانی که باشند در سوگ شهادت امام بزرگوارمان، حسین (ع) نشسته اند. فعالان موسیقی کشور هم به احترام این روزها، اثری از خود منتشر نمی کنند. با خودمان گفتیم در این ماه که همه ی خاطره ها زنده می شوند ما هم خاطره هایمان را زنده کنیم!. سایت شکوفه بارون از همه ی دوستانی &nbsp;که همیشه با ما بوده اند و ما را در ارتقای کیفیت مطالبمان راهنمایی می کنند، دعوت می کند متن اهنگ هایی را که با آن ها ماه های زیادی را پشت سر گذاشته اند و خاطره های فراوانی را ساخته اند برایمان بفرستند تا متن آهنگ های خاطره انگیزتان را با نام خودتان در صفحه ی اصلی سایت منتشر کنیم. این، بهترین فرصت برای زنده کردن خاطره هاست. . .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shokoofebaroon.ir/message" target="_blank" title="کلیــک کنیــد"><font color="#339999">فرم ارسال متن ترانه های خاطره انگیز</font></a></div><div style="text-align: center;">«<a href="http://shokoofebaroon.ir/message" target="_blank" title=""><b><font color="#ff0000">کلیــک کنیــد</font></b></a>»</div> text/html 2013-11-05T08:56:00+01:00 shokoofebaroon.ir saeed sadfefg متن آهنگ چقدر خوبه با صدای فریدون آسرایی + دانلود http://shokoofebaroon.ir/post/101 <div style="text-align: center;">متن آهنگ چقدر خوبه با صدای فریدون آسرایی را</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای اولین بار از شکوفه بارون بخوانید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999">میدونم که یه وقتایی... تو دوست داری که دور باشی..</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mihanfal.com/wp-content/uploads/2013/10/664174520.jpg" alt="متن آهنگ چقدر خوبه با صدای فریدون آسرایی + دانلود"></div><div style="text-align: center;"><br></div>